ПОХОД ПО ГОЛО БЪРДО

Поход на Туристическо дружество „Кремиковци“ – София по Голо Бърдо от Радомир, х. Орлите, х. Славеите до Перник