ПЕРНИШКИ КОДЕКС

1. Най-мразим да мислим.

2. Кога ми се приработи, седам и чекам да

мине.

3. Кога съм гладен, не ми се работи. Кога се наручам, ми се преспи.

4. Питат ме какво можеш да работиш?
– Моем да копам.
– Друго?
– Е, па моем и да не копам.

5. Я че си запалим къщата, та да изгори на Вуте плевнята.

6. Я не сакам на мен да е добре. Я сакам на Вуте да му е зле.

7. Никога не могат ми платят толкова малко, колко я съм изработил.

8. Никога нема да ме осъдят толкова, колко я съм крал.

9. И по десет лева да направят бензина, я па че си карам колата; и без пари да е – па че го краднем.

10. И сам да съм у тролейо, па че се бутам.

11. И сам да съм на опашка, па че се прередим.

12. Най-обичам да съм змия – ем си лежим, ем си одим.

13. И сам да съм на острова, я па че се заградим.

14. Я не помним кръчмаро да има да ми дава нещо.

15. Я не помним да имало ден да ми се е работило и да не ми се е пило.

16. Я одим на работа да си починем. Че си го отработим вкъщи.

17. От дека да си въртим гъзо, он па, че си е отзад.

18. Какви бееме – какви станааме.

19. Оти да се косим, като че ми мине.

20. Они ми плащатат колко да не умрем, ама я работим колко да не заспим.

21. Какво е законо? Законо е тесна врата у широко поле. Само улавите минуват у него.

22. – Как си Нане?
– Добре съм. Тебе яд ли те е?

23. – Вуте, оти копаш седнал?
– Оти опитах легнал, ама не мое.