На бабата с любов!

Една възрастна дама повикала нотариуса, за да състави завещанието си.
Нотариусът:
– Какво искате да завещаете?
– Имам 40 000 на сметка!
– И как бихте искали да ги разпределите?
– Разбирате ли, цял живот съм живяла сама, почти не съм излизала от вкъщи и затова бих искала погребението ми да се помни дълго от всички. Искам да завещая 35 хиляди за погребението си.
– За 35 хиляди може да се организира доста сносно погребение! А какво ще правите с останалите пет хиляди?
– Разбирате ли, никога не съм имала мъж… Затова искам за пет хиляди да намеря някой, който да ми даде малко любов!
Нотариусът оформил цялата документация и казал, че ще се опита да намери такъв плейбой. Като се върнал у дома, разказал всичко на жена си. Тя му казала, че за 5 бона сама ще го закара до тази жена и няма да счита това за измяна.
И на сутринта тя закарала мъжа си до дома на възрастната госпожица и останала да го чака в колата. Минал час, два, а мъжът не се появявал. Тогава жената на нотариуса започнала да свири с клаксона. Отгоре се отворил прозорецът, показал се нотариусът и казал:
– Скъпа, вземи ме утре сутринта. Тя реши да бъде погребана за сметка на общината…