Мръсна работа!

Канибал влиза в ресторант и иска менюто. Вижда: турист – 8 лева; мисионер на скара – 10 лева; пържен пътешественик – 12.50 лева; печен политик – 100 лева
Клиентът-канибал пита:
– Защо такава висока цена за политик?
Келнерът отговаря:
– Ти знаеш ли колко време се чистят тия?