Пчелите в помощ на хората!

Мъж и жена решават да си купуват Рено. Обаче не им стигат 1000 лева. Поумували, поумували и се сетили, че мъжът има доста заможна съученичка. И решили, мъжът да поиска от нея 1000 лева. Отива той, връща се и казва:
– Жена, ще ни даде. Ама първо иска да преспя с нея…
Жената не мислила много. Колата убава, a мъжът грозен…
Пуснала го. Прибира се нашият, носи 1000 лева, а тя го кара да разказва. И той започва:
– Вечеря, малко пиене и в леглото. Таман да почнем, тя извади отнякъде една пчела, тури я на оная ми работа, та ме ужили и почнахме. Та допреди малко откарахме.
Жената, да не изпусне, напълнила вечерта една кутия с пчели, легнали, тя извадила една, та го жилнала и като отпочнали…
На заранта тя се опъва блажено, мъжът става и казва:
– Отивам за Реното.
А тя:
– Кво Рено те гони бе!?!Кошери ще купуваме!!! КОШЕРИ!!!