Дай на млад войн жена!

Млад индианец отишъл при вожда и се примолил:
– Велики вожде, дай на млад войн жена. Млад войн вече достатъчно голям за жена!
– Дааа- мъдро казал вожда- млад войн голям и силен, ама глупав още. Той не знае какво точно се прави с жена и ще я похаби. Затова млад войн да отива в гората и десет дни да тренира на хралупи. След това вожд ще му даде жена.
Нямало как, отишъл млад войн в гората и десет дни усърдно тренирал. Върнал се след това и велик вожд му дал жена- хубавата малко цвете. Млад войн хванал малко цвете за ръката и я отвел във вигвама. Малко цвете се съблякла и млад войн я помолил да се наведе. Малко цвете се навела с готовност и зачакала трепетно. Млад войн застанал геройски зад нея и й нанесъл свиреп шут в задника. Малко цвете отхвръкнала почти до тавана, приземила се нескопосно в купчина кожи и промълвила уплашено със сълзи в очите:
– Защо млад войн бие малко цвете? Нима той не я харесва?
– Напротив, много харесва- отговорил млад войн- но млад войн вече не е прост, той първо проверява за пчели!