ЗАПОЧВА САНИРАНЕТО В РАДОМИР

В края на месец април 2016 се очаква да започне изпълнението по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Радомир, като на 17 юни миналата година бе обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; Обособена позиция № 2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”. Бе избран изпълнител само по обособена позиция 2, защото никой от кандидатите не отговаряше на техническите характеристики за обособена позиция 1. При второто обявяване на процедурата само за обособена позиция 1 са внесени 25 кандидатури. Предстои да бъде избран изпълнител и се очаква в края на месец април да започне изпълнението.Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради стартира през месец февруари. Подписаните договори на територията на община Радомир са 14 и предстои конструктивно обследване и обследване на енергийна ефективност. Програмата предвижда конструктивно укрепване на сградата, обновяване на общите площи и мерки за енергийна ефективност. Разходите по извършените работи се покриват 100% от държавния бюджет.

Източник: perniknews.com