Отхвърлен е мораториумът за продажба на общинските жилища в Перник

На 4-ти август Общинският съвет в Перник отхвърли искането за налагане на мораториум върху продажбата на общински жилища. Мотивите на кмета Вяра Церовска са, че по закон, общината няма право да отказва граждански молби за покупка на общински жилища.

През 2015-та година в общината са постъпили 75 молби за настаняване. По-голямата част от чакащите, 51 души са регистрирани като крайно нуждаещи се.

Апартаментите, с които разполага Община Перник са общо 673, а след завършване на проекта за социални жилища в квартал „Тева“, ще се увеличат с още 42. За последните 19 години са били продадени 301 общински жилища.

В съобщението си, кметът Вяра Церовска обясни и че поради некоректни наематели, в момента има натрупани сметки и задължения към „Топлофикация“ в размер над 3,5 милиона лева.