MERI България – Mрежа за местна ефективна ромска интеграция

Mрежа за местна ефективна ромска интеграция (MERI)

Инициативата Кметове и общини за максимални ползи за ромското включване от структурните фондове на Европейския съюз (MERI) има за цел да насърчава социалното включване и интеграцията на ромите чрез споделяне на най-добрите практики и обучение в европейските страни, както и чрез извеждане на преден план на постиженията на местно ниво.

Партньори на MERI в България са Институт Отворено общество, София и Национално сдружение на общините.