На прага на есента, Марс и Сатурн поставят задачи и рушат надежди в контекста на далеч по-мащабна астрологична картина

Докато мнозина с почти суеверен ужас очакват съвпада на Марс със Сатурн и Антарес, не е зле да  да се опитаме да избягаме от фрагментарното разглеждане на този междузвезден сблъсък и да разгледаме зловещите предсказания за него в контекста на една малко по широка картина. Разбира се, срещата на Марс и Сатурн с Антарес не обещава нищо добро, но тя е просто парченце от пъзела, в който причудливо се преплитат различни астрологични фактори, всеки със своя смисъл и значение в общата астрологична картина за края на лятото. Един необикновен период, в който са концентрирали и преплитат значението си затъмнения, цикли и фази на планетите и дори поредната ретроградна примка на Меркурий, по начин който със сигурност ще пренапише важните сюжети в нашата реалност.

Вече всички разбраха, че в този период са възможни мащабни катастрофи както на световно, така и на конкретно лично ниво. Но за да предвидим какви и да се предпазим от възможните проблеми това не е достатъчно. Защото когато става дума за личните ни житейски сюжети, голяма част от тяхното съдържание, ако не и цялото, зависи от нас самите. Необходимо е да разберем смисъла на тези процеси и тяхната връзка както с миналото, така и с бъдещето, за да открием и реализираме онези продуктивни възможности, които ни предлага настоящето. Защото във Вселената нищо не е нито добро, нито зло и всичко се намира в абсолютен баланс и хармония.

За да обхванем картината в по голям мащаб, ще се върнем малко назад в първата дестдневка на август и да започнем сВенера. Именно тя, при последователните си квадратури първо с Марс, а после и със Сатурн, отключи поредната критична фаза в развитието на онези процеси, които са свързани с въплъщаването нашите значими ценности и желания . В началото на септември същото ще направи и Слънцето за да ревизира целите, мотивирани от тези ценности. Началото на тези процеси е заложено още през 2015 г., а активната им фаза протичаше през пролетта на 2016-та. Сега предстои да усвоим резултатите и да извлечем опита от тях. Под една или друга форма, ще разберем че последващо развитие в някои от сюжетите с които сме биле ангажирани в близкото минало няма да има и не ни остава нищо друго, освен да приемем резултата, да усвоим урока извличайки опит от него и да се адаптираме към реалността. Така или иначе, през август и септември срещаме резултатите от нашите действия или бездействие, които по един или друг начин ще променят нашата реалност. По онова което се случва, бихме могли да оценим до колко конструктивни или деструктивни са били  програмите по които сме работили до сега и да си направим съответните изводи. В позитивния вариант, препятствията и пречките, които срещаме ще ни подскажат нуждата да поработим още малко по поставените цели и необходимостта да се адаптираме към променените условия. В негативния, надеждите ни ще претърпят корабокрушение, за да имаме възможността да преговорим и ревизираме отново смисъла на онези ценности и цели които ни мотивират и в последствие евентуално да ги нови, по-продуктивни и адекватни на нуждите и реалността ни.

На далеч по мащабно ниво протича процес на ревизия на представите и надеждите генериран от финалната фаза на цикъла между гиганти като Сатурн и Нептун, преживяван като суров сблъсък с реалността и крах на илюзиите. Макар и суров обаче, именно благодарение на него можем да излезем извън пределите на външни и вътрешни ограничения. Лишавайки ни от твърда почва под краката, този процес ни подтиква да потърсим и приемем едно по-мащабно философско разбиране за света, живота и истински ценните неща в него, като ни демонстрира преходността и фалшивата надеждност на всичко, в което сме били уверени, или което сме превърнали в здрава опора. Ще изпитваме съмнения в идеите си, ще преживяваме разочарования от идолите си, ще губим увереност дори относно собствения ни смисъл, предназначение и място в света. Разрушаването на границите, твърдите структури и конструкции макар и плашещо е единствения начин да проумеем тяхната илюзорност и да излезем извън ограниченията на матрицата, за да открием за себе си по-дълбок и глобален смисъл и да преразгледаме целта на съществуването си в по-широк контекст.

Имено заради това, не можем да разглеждаме новия Марсово-Сатурнов цикъл изолирано. В основата си той ще заложи програма за реализация, която ще бъде свързана с резултатите от взаимно свързаните цикли на Марс със Слънцето и на Венера със Сатурн и Нептун. А зад всяко „искам“ на Венера, както и друг път съм подчертавала, трябва да стои „решил съм да имам“ на Марс, за да може желанието да се превърне в реалност, В напрегната обстановка може да възникне необходимост от сложни житейски избори, променяна на житейските цели, в работата, в кариерата и други стратегически области, а въпросите с недвижима собственост и здравето на възрастни роднини ще изискват особено внимание. Сезонът на затъмненията слага своя съдбоносен печат върху този период, затова към важни решения и промени следва да пристъпваме само ако знаем какво правим, предвидили сме всички последствия от действията си, готови сме да поемем отговорността за тях и сме намерили нов смисъл за себе си извън досега съществуващата социална реалност. 

Не без основание съвпада Марс–Сатурн е заслужил лошата си слава. Той поражда негативни тенденции в делата и живота като цяло и е генератор на беди, нещастия и проблеми. Началото на цикъла между двете планети винаги е съпроводено със сложности и неприятности и генерира проблемни ситуации, които ще се развиват в живота ни в продължение на поне две години. Необходимо е да бъдем максимално внимателни във всичко, желателно е да избягваме травмоопасни, стресови ситуации, конфликти и каквито и да било рискове. Но и той като всичко друго по небето има своят смисъл и позитивно значение, като цикъл на въплъщение и реализация на най-сложните и амбициозни цели и социални задачи, изискващи преодоляване на големи препятствия, чрез съзнателно насочена воля, дисциплина и концентрация. Това е онзи междупланетарен обмен, който насочва и регулира дейността ни в рамките на поетите задължения и отговорности и е може би най важния генератор и коректор за нашите съзнателно насочени усилия, тъй като резултатите от него са видими и оформят материалната
реалност.

Настоящия Марсово-Сатурнов цикъл е уникален не само с контакта си със зловещата звезда Антарес, която всъщност не е толкова зловеща, но затова друг път. Съвсем навреме, в момента на съвпада всъщност, Марс излиза от ретроградната си примка и завършва един процес, започнал още през февруари. Процес на ревизия и продължителни промени, касаещи себереализацията, себеизразяването, импулсите, които ни ръководят, посоката в която насочваме волята си и мотивът който стои зад нея, инструментариума, методите и средствата с които си служим за постигането на целите и желанията ни. За почти половин година той блокира нашите действия, за да ни подтикне да се откажем или променим от онези, които са непродуктивни, не обслужват реализацията на целите ни и са източник на деструктивни процеси в живота ни. Срещата му със Сатурн сега би могла да произведе две сюжетни линии

-Досегашните позиви и уроци на Марс не са биле усвоени и последствията от това ще станат явни -негативни, нежелателни ситуации и тенденции, остри житейски кризи, сериозни проблеми и загуби, в следствие на възникналите от февруари насам събития, предприетите погрешни действия и решения, или напротив, липсата на воля, решимост и целенасочени решения и действия там, където е било необходимо.

-Резултатите от активни действия, насочени към изменение на собствената реалност и последвалите външни изменения, на променените модели на поведение и последвалите постижения и реализация на определените цели, ще поставят нови още по сериозни и амбициозни задачи.

Значимостта на всичко казано до тук, се акцентира и добива съдбоносен ефект от влиянието на затъмненията през август и септември. Две Лунни и едно Слънчево между тях както следва 18 август-Лунно, 1 септември-Слънчево и 16 септември Лунно. Всички изброени до сега цикли Слънце-Марс, Венера-Марс, Венера-Сатурн и Сатурн-Нептун се преплитат и взаимодействат не само помежду си, но и с градусите на Слънчевото и Лунното затъмнение през септември. Участието на затъмненията във всички упоменати процеси многократно усилва значимостта и мащабите им и показва финализирането на един мащабен процес, чиито корени са заложени далеч назад в миналото, а резултатите от него ще бъдат проектирани далеч напред в бъдещето.

Астрологичните фактори, генериращи събитията и ситуациите в този период, многократно подчертават следните теми: работа, ежедневна реалност и практическо въплащаване на целите ни в нея, възможност за повишаване на майсторството и практическите умения, способността и готовността да бъдем полезни за другите и не на последно място-здравето. Здравето и самочувствието в този период изискват сериозно внимание. Възникващите здравословни проблеми са указание за по-сериозни причини и ще бъдат в резултат от неразрешени вътрешни конфликти, противоречия и натрупани негативи.

Нека не забравяме и Меркурий, защото всичко казано до тук протича в рамките на неговата ретроградна примка от 10 август насам и ще ни даде финална яснота едва в началото на октомври. А това означава, че както в процеса така и заради резултата от всички протичащи изменения, от нас настойчиво се изисква да променим и коригираме програмите и подходът си към всичко, което касае нашата ефективност и взаимодействие с материалната реалност, в работата, в способността ни на въплъщаваме идеите си практически, в полза на света и обкръжението си. Събитията и промените всъщност ще ни дадат обратна връзка как да организираме ежедневната си реалност, какви нови навици следва да усвоим, кои да усъвършенстваме и къде да ги приложим.

До тук добре, очертахме проблемите, разгледахме причините, но как да увеличим ползите и да намалим загубите? Във външната реалност, този сложен период може да бъде малко или много ефективен, но само в изолирани случаи. За повечето хора основната задача през август и септември е минимизиране на проблемите и предотвратяване на бъдещи такива. Най сложните и опасни периоди в август и септември са 20-26 август, 10-20 септември. Също 31.08-2.09. Тези периоди санеподходящи за каквито и да било начинания и външна активност и идискват повишено внимание във всички дела, взаимоотношения и процеси. Дните около затъмненията са неблагоприятни за здравето и самочувствието и са съпроводени със сложни психоемоционални състояния изискващи повишен самоконтрол.

На първо място, не бива да забравяме че планетите не проектират в живота ни нищо, ако то не съществува в нашата вътрешна реалност.  Каквито и да било напрегнати ситуации, житейски кризи и проблеми с които се сблъскваме в който и да било напрегнат от астрологична гледна точка период, са просто симптоми, външни проявления на вътрешни проблеми, вътрешни конфликти и противоречия. Наивно е да си мислим, че когато действието на напрегнатите междупланетарни конфигурации отшуми, указаните от тях проблеми ще изчезнат. Могат да изчезнат симптомите.- ситуациите или хората, послужили като лакмус за съществуващите проблеми, но не и проблемите, ако не работим с причините и не ги отстраним. Смисълът на каквато и да е сложна небесна конфигурация и съответстващите и сложни събития и ситуации, независимо дали е разположена в рожден хороскоп, или в текущ период, е посредством симптомите да привлече вниманието ни към вътрешните ни проблеми и да ни стимулира към вътрешна работа и усъвършенстване.

На второ място, смисъла на всеки междупланетарен обмен особено конфликтния е придобиването на вътрешен опит и последващата му реализация. Дори да не успеем да приложим опита веднага, в последствие в живота ни възникват събития, които ни принуждават да приведем опита в действие и да докажем, че промяната е настъпила.

Затова, ако искаме да се предпазим и да предотвратим нежелани събития в потенциално напрегнати периоди е желателно да се вгледаме в себе си, преди да търсим причините за нещастията си навън, проектирайки ги в хора от обкръжението си и ситуации от ежедневието си. Установете ред и постигнете хармония във вътрешния си свят, като си избавите се от вътрешните си ограничения, конфликти и деструктивни програми.Наблюдавайте вътрешните причини и лични програми които ви ръководят в този момент и ще минимизирате необходимостта от външни стимули за усвояване на нов опит.

Важно е да осъзнаем, че в този период ние по скоро жънем плодовете и се занимаваме с последствията от предходни действия и решения и не разполагаме с условия за стартирането на нови начинания и житейски програми. Новите сценарии, като логическо продължение на възникващите сега изменения, можем да планираме и обмисляме, но към тяхната непосредствена реализация ще бъде разумно да пристъпим едва след 24 септември.

 На всички пожелавам успех и спорна вътрешна работа!
Източник: lioncheto.blogspot.bg