Близо 160 проверки е извършила пернишката здравноосигурителна каса за пет месеца

159 проверки са извършили специалистите на Районната здравноосигурителна каса в Перник за пет месеца. Голяма част от работата ни е свързана с контрола в здравната система и тези проверки са наше ежедневие, обясни директорът на Районната здравноосигурителна каса д-р Магдалена Христова.

От началото на април до края на август са проверени 56 Общопрактикуващи лекари , доктори-специалисти, работещи в извънболничната помощ и медицински лаборатории. 15 от проверките са осъществени със специалисти от Националната здравноосигурителна каса. Активно участие на експерти на национално ниво е имало и при проверките на практикуващите дентална медицина от 33 инспекции, в 26 са участвали експерти на НЗОК. Причината, е че в РЗОК няма специалисти по дентална медицина.

За периода април-август са проверени 31 аптеки. Има и няколко проверки осъществени след жалби на граждани. Трима перничани са се оплакали от Джипитата си и един от стоматолога си. „Проверихме случаите и върнахме отговор с резултатите от проверките”, каза д-р Христова. Най- честото оплакване на перничани е за неиздаване на направления, за специалисти. Колегите, обаче аргументираха действията си, допълни Христова.

В болничната помощ за периода са извършени 35 проверки, четири от тях планови, 18 на т.нар. внезапен контрол, 3 проверки са извършени по системата „контрол преди заплащане, 3 болници са проверени във връзка със самоволно напуснали пациенти. Осъществени са и три  проверки по здравна карта, съвместно с експерти от Регионалната здравна инспекция. Направени са и 4 инспекции след подадени заявления за сключване на договор.

За двата месеца на действие на институцията арбитраж- юли и август в Перник има три случая дадени на тази комисия. До арбитражна комисия се стига когато след наша проверка медицинското заведение, лекар или аптека възрази в седем дневен срок, обясни Христова. Подобни възражения за двата месеца са подали д-р Евелина Крумова, която е стоматолог, МБАЛ „Р. Ангелова” за една от проверките на внезапен контрол и групова практика „АГ.2000”.
За месец септември комисията е сезирана и ще се произнесе по възраженията на три аптеки и един лекар.