Пернишки болници могат да участват в Национална програма

Пернишките болници ще могат да участват в провеждането на организиран популационен скрининг на онкологични заболявания по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Изискванията които трябва да бъдат спазени при кандидатстване са описани в писмо на Министерството на здравеопазването до РЗИ Перник. Ще бъдат сключени съответните договори за скринингови прегледи с РЗИ Перник със срок 31.12.2016 г.

Лечебните заведения, които проявяват интерес към провеждането на организиран популационен скрининг на онкологични заболявания по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., ще могат да заявят  писмено своето участие в РЗИ Перник.