В Трън не искат да има мина

  Мина "Злата" е работила като златодобивна мина, а след това - до 1994 г. е била уранодобивно предприятие. Опасението на местните хора е, че при едно ново разработване на златни залежи, описано в новия план, че ще се реализира чрез открит добив, уранът отново ще излезе на повърхността. Местните жители не са информирани за инвестиционното намерение. Когато научават за него, буквално са шокирани, защото повечето от тях помнят времената, когато старата мина е работела, помнят роднините и близките си, които са работели там и са намерили смъртта си на по 40-50-годишна възраст. В момента пред очите им оживява кошмар, който ги връхлита изневиделица.

Инвестиционното намерение предвижда откриването на между 400 и 500 нови работни места, като това е основният аргумент, с който инвеститорът се опитва да стане симпатичен на местните хора. От друга страна работодателите признават, че в района не са намерени достатъчно квалифицирани работници и съответно работните места ще бъдат заети от хора, доведени от други райони на страната.

Местните са категорични, че не искат да има мина в Трън, защото се страхуват за здравето на децата си и за собственото си здраве и бъдеще.