Повече от половината новородени в Перник са извънбрачни

Местната статистика сочи, че 60% от новородените в област Перник  през 2016 година са извънбрачни. През годината са в областта са регистрирани 950 живородени деца, като 578 от тях (60.8 %) са извънбрачни. Високият ръст на извънбрачната раждаемост е резултат от нарастването на броя на фактическите съжителства без сключен брак. От 1991 година се наблюдава тенденция процента на извънбрачните деца да нараства, като за 2016  година те са с 1.9 процента повече спрямо предходната.

Област Перник е сред осемнадесетте области в страната с раждаемост, по-ниска от средната за страната. Живородените пред последната година деца са с 71 повече от предходната, а от тях момченцата са с 75 повече от момиченцата. Най-много са живородените в община Перник – 738 деца. Най-малко са живородените бебета в община Земен (осем), а най-много в община Перник – 738 деца.738 деца.