Областният управител на Перник обжалва решението на Общинския съвет в Трън във връзка с произвеждане на местен референдум

Областният управител на Перник – Васил Михайлов, обжалва решението на Общинския съвет в Трън за произвеждане на местен референдум на 11 юни (решението, за което бе взето на извънредно заседание на 21 април от Общинският съвет в Трън) като определя този акт като незаконосъобразен, съобщи пресцентърът на областната администрация.
Така поставеният въпрос за обсъждане и решаване „Против ли сте община Трън чрез общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?“ не е от компетенциите на органите на местно самоуправление, защото засяга държавни интереси и е от национално значение, мотивира позицията си Михайлов. Според него подземните богатства, каквито са металните полезни изкопаеми са обявени в Конституцията, като „изключителна държавна собственост“ /чл.18, ал.1./ Следователно, тяхното управление, ползване и разпореждане е в правата на висшия орган на изпълнителната власт – Министерски съвет, което предполага решаването на подобни въпроси не от местен, а от национален референдум, твърди Михайлов.
Според Михайлов одобряването на устройствените планове от органите на местна власт е уредено в Закона за устройство на територията, където решенията се взимат не по целесъобразност, а по законосъобразност. Това зависи единствено от наличието, или не на съответните законови предпоставки – съгласуване на проектите със заинтересованите централни, териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, уточни той. Областният управител  подчерта, че позицията му е последователна и принципна от самото начало на възникването на казуса.