Половин Перник без топла вода

Аварии в топлопреносната мрежа оставят половината град без топла вода. Топлоподаването в центъра на града ще бъде спряно от днес (10 май) до 20 май.

Без топла вода ще бъдат и кварталите Твърди ливади, Проучване, Димова махала и Хуммни дол. Поради спецификата на аварийно-ремонтните дейности и необходимостта от използването на голямогабаритна техника, временно до отстраняването на аварията, ще бъде спряно движението на МПС по улица „Струма“ в участъка от кръстовището на улица „Г. С. Раковски“ до кръстовището на улица „В. Левски“.