„Топлофикация Перник“ с глоба от 10 000 лв.

Пернишкият административен съд е потвърдил наказателно постановление на директора на РИОСВ, с което на местната „Топлофикация“ е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв., съобщиха от съда. Наказанието се базира на установено нарушение  на Закона за опазване на околната среда и водите, предаде БТА.

При извършената проверка на място било установено, че на територията на разрушената охладителна кула 3 се съхранява значително количество отпадъци: сгуропепелна маса и отпадъци, генерирани от работата на сероочистващата инсталация. Боклукът бил разположен върху площ 1,8 дка на открито на купчини, на някои от които височината достигала 3 м.

„Топлофикация – Перник “ АД обжалвала най-напред наказателното постановление пред  Районния съд, който потвърдил санкцията.

Решението на съда административния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.