В Община Перник си търсят началник отдел

В Община Перник търсят началник на отдел „Общинска собственост и контрол търговия, транспорт и земеделие“. Кандидатите трябва да имат минимална степен на завършено висше образование магистър и 4 години минимален професионален опит. Минималният размер на основната заплата е 480 лв.

Мераклиите за поста трябва подготвят концепция за стратегическо управление на тема „Визия за работата на отдел „Общинска собственост и контрол търговия, транспорт и земеделие за периода 2018 – 2020 г.“ и да защитят разработката си. Освен това, допуснатите до конкурса ще минат и през интервю.

Крайният срок за подаване на документите е 14 декември 2017 г. ТОва може да стане в сградата на община Перник или на електронен адрес: hr@pernik.bg

Спечелилият поста ще организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдела, ще процедира преписки, организира и ръководи изпълнението на Стратегията за управление на общинската собственост и др.