„Топлофикация Перник” дължи компенсации за времето без парно

„Топлофикация Перник” дължи компенсации на потребителите за случаите, в които ги е оставила без парно за повече от 48 часа покрай заради зачестилите аварии, е позицията на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ Иван Иванов.

На 1 март 2018 г. КЕВР започна проверка в централата, предизвикана от множество постъпили жалби. Регулаторът ще изготви доклад, който ще бъде публично оповестен, обяви Иванов и обеща, че КЕВР ще търси трайно решение на проблемите с осигуряване на качественото топлоснабдяване в Перник, независимо от уверенията на управителя на „Топлофикация Перник“ АД, че до края на отоплителния сезон няма да бъдат допуснати други аварии.

Това е причината по инициатива на регулатора в следващите дни да се проведе тристранна среща в Комисията с представители на Община Перник и ръководството на „Топлофикация Перник“ .

Иван Иванов обяви, че ще изиска ръководството на ТЕЦ-а стриктно да спазва изискванията на нормативната уредба и практиката през последните години, които предвиждат при прекъсването на топлоснабдяването за период над 48 часа, потребителите да не заплащат стойността на недоставената през съответния период топлофикационна услуга.

„Типът на договора не освобождава топлофикационното дружество от задължението да доставя качествена услуга, след като и в Общите условия ясно е указано, че при прекъсването на услугата за период, надвишаващ 48 часа, доставчикът дължи компенсации“ , каза доц. Иван Иванов. Той подчерта, че ще настоява да бъдат компенсирани и потребителите, които имат договори по програмата „Лоялен клиент“ и на които е отказано възмездяване.

На проведена среща с областния управител на Перник и управителя на „Топлофикация Перник“ АД, от дружеството са дали разяснения за причините за зачестилите аварии по част от топлопреносната мрежа на града. Голяма част от нея е изградена паралелно с амортизирани участъци на водоснабдителната мрежа и при пробиви, студената вода облива прилежащите участъци на топлопреносната мрежа, които са с много висока температура. Това съприкосновение води до пробиви в топлопреносната мрежа, което налага подмяната и на част от мрежата на ВиК оператора, са обяснили от Топлофикация Перник“ АД.

След протеста срещу „Топлофикация“ на 7 март, перничани не са се отказали да търсят правата си. Битката продължава, заявяват хората в фб-групата „Да се съберем на протест срещу „Топлофикация Перник“. Вече има предложения да се организират нови протести и в Перник, и в София, да се затвори магистралата Е-79, да се събере подписка и да се заведе колективно дело срещу ТЕЦ-а.