За ден: 20.09.2018

Безценна коза

Стар дядо лежи на смъртен одър. Около него са се събрали родата и „чакат“… По едно време бабата казва:...