За ден: 07.10.2018

Семейни истории

Наперен сърбин се жени за засукана сръбкиня. Вечерта, след сватбата и преди първата брачна нощ, нашия я дръпнал настрана...